Toekomstvisie

Toekomstvisie

De bouw kent inmiddels jarenlange voorspoed voor wat betreft de hoeveelheid werk. De problemen die er zijn hebben met name betrekking op de capaciteit en schaarste van kwalitatief goed nieuw personeel. Daarnaast zijn er door maatschappelijke veranderingen en nieuwe wetgeving diverse problemen bijgekomen die voor extra kosten en regeldruk zorgen. Verwacht mag worden dat de voorspoed niet nog eens zo lang aan zal houden als deze nu al duurt. Maar dat zal niet aan de intrinsieke vraag liggen, want die blijft er wel, gezien de bevolkingsgroei en verkleining van de gemiddelde gezinssamenstelling en toenemend aantal alleenwonenden.Het zal eerder de betaalbaarheid zien die voor stagnatie zal zorgen. Betaalbaarheid en financiering wordt een probleem als gevolg van toenemende bouwkosten en een eventuele laagconjunctuur die er mogelijk aankomt zoals dat gebeurt bij natuurlijke economische golfbewegingen.

Als gevolg van arbeidsschaarste op de bouwplaats zal de prefabmarkt een groeimarkt worden. Het gaat daarbij niet alleen om prefabwand- en dakelementen maar ook om schakelbare units of zelfs complete prefabwoningen, het zogenaamde flexibel bouwen. Daarin kan LBG een voorzienende rol spelen omdat wij specialist zijn in gelaste ankers. Producten die onmisbaar zijn in het koppelen van de prefabdelen. Prefab bouwen kan ook helpen om woningen betaalbaar te houden omdat in de fabriek efficiënter gewerkt kan worden. Bovendien helpt prefab bouwen ook met het oplossen van het capaciteitsvraagstuk. Bouwvakkers zijn bijna niet meer te vinden maar productiemedewerkers in de prefabfabriek nog wel. Bovendien kan de doorlooptijd met prefab en flexibel bouwen aanzienlijk worden verkort.

Ondanks dat er na de voorspoed van de laatste jaren een mindere periode wordt verwacht, zien we toekomst zonnig tegemoet, omdat er kansen liggen voor bedrijven die zich richten op de prefab markt, zeker wanneer je als bedrijf dat goed op de kosten let mee helpt om het eindproduct betaalbaar te houden.

Prijsbeleid
Wat we niet gaan doen is prijs stunten. Natuurlijk staan de prijzen onder druk. En hebben we maatregelen genomen om tegen een gunstigere prijs aan te kunnen bieden. Maar wij hebben wel zo onze grenzen. Uiteindelijk willen wij wel graag kwaliteit blijven leveren. Door voortdurende prijsdruk komt op een gegeven moment de kwaliteit en uiteindelijk de veiligheid in het geding. Dat is iets dat wij nooit willen laten gebeuren.

Voorheen waren wij meestal de aanbieder met de gunstigste prijs. Tegenwoordig bestaat het dat sommige partijen onder de kostprijs menen te moeten verkopen. Dat mag, dat is ook marktwerking. LBG Ulft doet daar in ieder geval niet aan mee. U bent natuurlijk vrij om voor zo’n korte termijn verleiding te kiezen. Maar denkt u wel na met wie u in zee gaat. Krijgt u wel de kwaliteit waar u recht op heeft. Kent u die partij wel goed genoeg. Denk ook aan wat uw garantieverklaring waard is wanneer zo’n partij over een jaar misschien niet meer bestaat.

Wist u dat…
wij meer aanvragen krijgen dan we aankunnen. Daar willen we iedereen hartelijk voor bedanken. Het betekent echter wel dat we prioriteiten moeten stellen. Kansrijke aanvragen krijgen altijd voorrang. Duidelijke aanvragen worden sneller offerte dan vage puzzles. Aanbestedingen hebben bij ons minder prioriteit. Zeker wanneer er prijs wordt opgevraagd bij veel partijen. Toch willen wij ook graag zo veel mogelijk offertes uitbrengen voor aanbestedingen. U kunt ons daarbij helpen. In plaats van een grote hoeveelheid tekeningen te sturen en ons zelf alles te laten uitzoeken, zouden wij het prijs stellen wanneer u een materiaalspecificatie bijvoegt. Dat scheelt ons enorm veel tijd. Het uitzoeken is voor ons veel meer werk dan het eigenlijke calculeren. U krijgt daarmee dan ook veel sneller uw offerte.