Bedrijfsfilosofie

Onze activiteiten zijn voortgekomen uit klantenwensen. De wens van de klant is onze inspiratie. Te weten wat u belangrijk vindt is voor ons van levensbelang. Vandaar dat wij ons ook geheel richten op datgene wat u als klant belangrijk vindt.

LAGE KOSTEN
Uiteraard vindt u concurrerende prijzen heel belangrijk. Doordat LBG zich richt op essentiële zaken, heeft LBG een laag kostenniveau waardoor LBG altijd scherpe en meestal de scherpste prijs kan neerleggen.

SNELLE LEVERTIJDEN
Hoewel aanvankelijk de laagste prijs meestal de doorslag lijkt te geven, blijkt in de praktijk een snelle levertijd vaak toch belangrijker. En nog belangrijker dan een snelle levertijd vindt u wellicht leverbetrouwbaarheid. Onze bedrijfsvoering is erop ingericht snel te kunnen schakelen en door korte lijnen effectief te kunnen communiceren. En dat merkt u doordat onze levertijden kort en betrouwbaar zijn.

KWALITEIT
De kwaliteit wordt bewaakt door ons Intern Kwaliteitsbeheerssysteem. Kwaliteit moet vanzelfsprekend zijn. Kwaliteit wordt gewaarborgd door de specificaties vooraf goed vast te leggen, door te blijven investeren in de vakbekwaamheid van medewerkers en door een ieder zich verantwoordelijk te laten voelen voor de kwaliteit van zijn of haar eigen werk. Wat u daaraan heeft is dat u krijgt wat aan uw verwachtingen voldoet en dat kwaliteit achteraf bijna nooit gespreksonderwerp is.

SERVICE
Service is een heel breed begrip. In essentie gaat het om de dienstbaarheid naar u als klant. Bijvoorbeeld dat u telefonisch adequaat geholpen wordt, dat zendingen netjes gesorteerd en gemerkt zijn, en dat, mocht er een keer een klacht zijn, deze correct en snel wordt opgelost.