Downloads

Privacyverklaring (inzake AVG / GDPR) Privacyverklaring Klanten en Leveranciers
D.O.P. (Declaration of Performance / Prestatieverklaring) D.O.P. (Declaration of Performance).
D.O.P. muurplaatankers
De Metaalunievoorwaarden 2019 Metaalunievoorwaarden 2019
Inkoopvoorwaarden 2019Inkoopvoorwaarden 2019
Conformiteitscertificaat FPCConformiteitsverklaring Lbg Ulft 0960 Cpr Skg 1753 6816 02 Nl

Conformiteitscertificaat FPC LBG 2014
Bijlage

Conformiteitsverklaring FPC LBG verlenging 2019-2024
Diploma Lascoördinator RWC-BDiploma Lascoördinator RWC-B
Kwailiteitsklassen en kwaliteitseisen van produktietekeningenKwaliteitsklassen van tekeningen
Informatie met betrekking tot het afleverenInformatie m.b.t. het afleveren
Overzicht van specifieke gewichten (kg/m) van een groot aantal profielenMateriaalspecificaties staalprofielen algemeen
Materiaalspecificaties buizen en kokers
Programma standaard hoekstalen lateienHoekstalen lateien
MontagevoorwaardenMontagevoorwaarde LBG Ulft BV 2013
Adviezen ten aanzien van onderhoud en garantie inzake poedercoatingAdviezen tav Onderhoud en garantie inzake Poedercoating
Lijst met standaard RAL-kleurenBijlage prijsgroepen RAL-kleuren