IKB

Met de verplichte EN 1090 heeft LBG een FPC moeten opstellen, een zogenaamd Factory Production Control-systeem, oftewel een fabrieksproductiebeheerssyssterm.Lang voordat deze FPC aan de orde kwam, had LBG al een IKB, een Intern Kwaliteitsbeheerssysteem. Een groot deel van de FPC hadden we dus al in orde. Met de implementatie van de FPC is het kwaliteitsbeheer en de kwaliteitsborging alleen nog maar strakker georganiseerd. 

Het intern kwaliteitsbeheerssysteem is niet alleen opgezet om met een geldig FPC aan de wettelijke verplichting te voldoen, maar juist ook om te zorgen dat de prestatie die wij voor onze klanten leveren optimaal is.

Bij het kwaliteitsbeheersysteem zijn 4 fasen belangrijk

De voorbereiding

Voor orderacceptatie, in offertestadium dus, wordt gekeken naar hoe het geproduceerd kan of moet worden en of zich daar mogelijke complicaties kunnen voordoen. Indien dat laatste het geval is wordt dat teruggekoppeld naar de klant en wordt gekeken naar een oplossing.
Voordat een order de produktie in kan wordt een checklist afgewerkt. Daarbij worden o.a. de tekeningen gecontroleerd.

Tijdens de produktie

Bij LBG Ulft is iedereen zijn eigen kwaliteitscontroleur. Iedereen doet zijn ingangscontrole, voert het werk uit op basis van de goedgekeurde en gecontroleerde tekening, en tekent letterlijk voor een correcte uitvoering van zijn of haar werk.

Bij de levering van het produkt of dienst

Bij het verzendgereedmaken van de order wordt er gecontroleerd op aantal en merken en vindt er een optische controle van de produktkwaliteit plaats. Speciale aandacht krijgen gepoedercoate produkten.

Na levering van het produkt of de dienst

De produkten die LBG maakt zijn bijna altijd bedoeld voor toepassing op lange termijnen. Gebouwen moeten decennia lang meegaan, dus onze produkten ook. Maar dat zal geen probleem zijn. Is er wel een probleem dan komt dat meestal gauw aan het licht en dan moet het ook snel en adequaat verholpen worden.
Iedere klacht wordt volgens een vaste procedure afgehandeld. Is er urgentie, dan wordt eerst de klacht verholpen en volgen daarna de formele zaken.
Alle klachten worden besproken met de betrokken medewerkers en er wordt een klachtenrapport opgesteld en zo nodig verbetermaatregelen doorgevoerd.
Natuurlijk zijn er garantiebepalingen, zie ook garantie.