Kwaliteit

Kwaliteit is een heel breed begrip maar het komt er eigenlijk op neer dat het produkt of de dienst aan uw verwachtingen voldoet. En natuurlijk dat het aan de (wettelijk) gestelde eisen voldoet, maar dat verwacht u natuurlijk ook.

Voor LBG is het leveren van kwaliteit zeer belangrijk omdat dat het een essentiële voorwaarde is voor succes op lange termijn. In alles wat we doen neemt het kwaliteitsbewustzijn een belangrijke plaats in.

Concreet gesteld is de uitvoeringskwaliteit van onze producten en dienstverlening gebaseerd op:

  • EXC2 (Executieklasse 2) van NEN-EN 1090-2 (v.a. 1-7-2014)
  • Standaard kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen volgens NEN-EN-ISO 3834-3
  • Kwaliteitsniveau C (lastoleranties) volgens NEN-EN-ISO 5817
    (A bestaat niet en B is te kostbaar voor EXC2)

Is een hogere executieklasse vereist of zijn hogere laskwaliteitseisen vereist, dan zijn er daarvoor in overleg mogelijkheden.

Nadere informatie over ons kwaliteitssysteem en documentatie: